banner top
  • vi
  • Trung quốc
  • Tiếng anh
  • JAPAN
  • CHINA

Hotline 24/7

0826 020 020

sales@labvietchem.com.vn

Một sản phẩm mới được thêm vào giỏ hàng của bạn

Số lượng:

Hỗ trợ

chi nhánh Hà Nội

Cao Thu Hoài

Sales Engineer

0325 290 685

Nguyễn Thúy Hảo

Sales Engineer

0364 841 980

Vũ Thị Thư

Sales Engineer

0326 046 889

Trần Thị Kim Mỵ

Sales Engineer

0348 140 389

Lưu Vân Quỳnh

Trưởng nhóm sinh hóa

0367 631 984

Phan Hải Phong

Sales Engineer

0949 966 821

chi nhánh Hồ Chí Minh

Huỳnh Hữu Phúc

Hóa chất và thiết bị thí nghiệm

0965 862 897

Hồ Thị Hoài Thương

Sales Engineer

02866 707 999

Nguyễn Thị Huyền Trang

Sales Engineer

0985 357 897

Vũ Thị Kim Khánh

Sales Engineer

0965 948 897

Trịnh Nhất Hậu

Kỹ thuật

0964 974 897

chi nhánh Cần Thơ

Trần Phương Bắc

Sales Engineer

0862 009 997

Nguyễn Hoàng Giáo

Sales Engineer

0939 154 554

Trần Công Sơn

Sales Engineer

090 105 1154

Tạ Thảo Cương

Sales Engineer

0888851646